Otsing Harilik korpsamblik tagastas 2125 tulemust

Laadi alla
Tavanimetus: korpsamblik
Tavanimetus: karesamblik
Tavanimetus: kärnsamblik
Tavanimetus: kirisamblik
Tavanimetus: kilpsamblik
Tavanimetus: kõrvsamblik
Tavanimetus: koldsamblik
Tavanimetus: porosamblik
liik: Graphis scripta(L.) Ach., 1809 | harilik kirisamblik
riik: Fungi
liik: Meta menardiLatreille, 1804 | koopaämblik
riik: Metazoa
perekond: MegalariaHafellner, 1984 | nööpsamblik
riik: Fungi
perekond: LecidellaKörb., 1855 | kärnsamblik
riik: Fungi
perekond: GraphisAdans., 1763 | kirisamblik
riik: Fungi
perekond: PseudeverniaZopf, 1903 | karesamblik
riik: Fungi
perekond: UmbilicariaHoffm., 1789 | kõrvsamblik
riik: Fungi
perekond: Xanthoria(Fr.) Th. Fr., 1861 | korpsamblik
korpsamblik, seinakorp
riik: Fungi
liik: Umbilicaria griseaHoffm., 1796 | hall kõrvsamblik
riik: Fungi
perekond: PeltigeraWilld., 1787 | kilpsamblik
riik: Fungi
liik: Xanthoria calcicolaOxner, 1937 | lubja-korpsamblik
riik: Fungi
liik: Xanthoria sorediata(Vain.) Poelt, 1954 | teraline korpsamblik
riik: Fungi