Otsing Küürlemmel tagastas 2 tulemust

Taksonoomiline tase

Pilt olemas

Elusvormid

Laadi alla
Tavanimetus: küürlemmel
liik: Lemna gibbaL. | küürlemmel