TY_loodusmuuseum_est_sinine.png

Location

Lai 38-40
Tartu
Tartumaa 51005
Eesti

Contact

Ülle Reier
Soontaimede herbaariumi kuraator
E-mail this contact

Kaili Orav
Soontaimede herbaariumi kuraator
E-mail this contact

Mari Müür
Sammaltaimede herbaariumi kuraator
E-mail this contact

Tiiu Kupper
Sammaltaimede herbaariumi kuraator
E-mail this contact

Contributors to this page

Metadata last updated on

2018-03-05 17:31:35.0

Description

TU(B) on vanim ja suurim herbaarium Eestis, rajatud 1802. Botaanilistes kogudes on 2014. aasta seisuga kokku 282 989 eksemplari soon- ja sammaltaimi ning makrovetikaid, sealhulgas tüüpmaterjale 51 taksoni kohta. Seni teada olev vanim dateeritud herbaarleht kogus on aastast 1819, Eesti territooriumilt kogutud vanim dateeritud herbaarleht aastast 1834. Herbaarmaterjal on kogutud peamiselt Tartu Ülikoolis töötanud uurijate poolt botaanilise uurimistöö osana, kuid on täienenud ka erakogujate annetuste toel. Üldherbaariumis on hoiul eksemplare kogu maailmast, suur osa on saadud ka vahetuse teel teistest herbaariumist. Kaasajal täiendatakse kogusid ekspeditsioonide ja välitööde käigus, vähemal määral täienevad need vahetuse ja annetuste läbi. Tegemist on Eesti suurima koguga väljastpoolt Eestist pärinevast herbaarmaterjalist (peamiselt Venemaa, kuid ka näiteks Austraaliast).

Soontaimede herbaarium koosneb kahest osast: 1) üldherbaarium ( Herbarium Generale ) (ligikaudu 200 000 eksemplari), mille põhiosa moodustavad endise Venemaa Keisririigi (hiljem Nõukogude Liidu) territooriumilt pärinevad eksemplarid; ning 2) Eesti herbaarium ( Plantae Estonicae ) (72 666 eksemplari, 2013. a. seisuga).

Sammalde herbaariumi väärtosa moodustavad ajaloolised kollektsioonid ja 16 eksikaatkogu (ca 8000 eksemplari), lisaks on herbaariumis väljastpoolt Eestit kogutud materjal (ca 6000 eksemplari) kokku ligi 1500 taksoni kohta. Tüüpmaterjali on 3 samblataksoni kohta. Esinduslik on ka Eesti sammalde kollektsioon, kus 2014. aasta alguses oli 9077 eksemplari umbes 520 taksoni kohta.

Algoloogilised kogud koosnevad makrovetikate herbaariumist, kus oli 2014. aasta alguses 823 herbaarlehte, mikrovetikate kollektsioonist (u tuhat eksemplari) ning vetikajooniste kogust (ikonoteegist), kus on ligikaudu 14 000 lehte vetikataksonite jooniste ja kirjeldustega.

Info in English http://natarc.ut.ee/en/taimekogud.php

Taxonomic range

Kingdoms covered include: Plantae.

Number of specimens in the collection

The estimated number of records (specimens) in the Tartu Ülikooli loodusmuuseumi botaaniline kogu collection is 285,000.

Usage statistics

Digitised records

The Tartu Ülikooli loodusmuuseumi botaaniline kogu collection has an estimated number of 285,000 specimens.

Looking up... the number of records that be accessed through the eBiodiversity portal. No records are available for viewing.

Images from this collection