keskkonnaagentuur-logo.png

Contact

Metadata last updated on

2019-04-24 18:30:54.0

Overview

Description

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alamprogramm on kõikidest riikliku seire allprogrammidest kõige ulatuslikum ning mitmekesisem, hõlmates nii liikide, koosluste kui maastike seire. Ühtekokku on alates 1994. aastast allprogrammi kuulunud igal aastal ligikaudu 40 alaprogrammi. Aastate lõikes on see arv veidi erinev, kuna mõned programmid on lõpetatud ning mitmed aastate jooksul ka lisandunud, lepingute sõlmimist on takistanud ressursside puudumine või seiretööde teostamine on osutunud võimatuks "tänu" ilmastikutingimustele.

Eluslooduse mitmekesisuse seiret korraldab 2012. aasta seisuga Keskkonnaamet oma eelarvest.

Eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire alamprogrammi eesmärgiks on liikide arvukuses ning levikus ja maastike arengus asetleidvate muutuste kindlakstegemine, jälgimine ning võimalike arengusuundade prognoos, lähtudes nii elus- kui eluta looduse seire raames kogutud informatsioonist. Seireprogrammi raames kogutud andmed ning nende analüüs annavad taustandmeid loodus- ja keskkonnakaitseliste meetmete rakendamiseks ning majandus- ja ehitustegevuse planeerimiseks nii kohalikele omavalitustele, üksikisikutele kui riikliku tasandi otsustajatele.

Type of content

Includes: common names, distribution maps, point occurrence data, population, scientific names, sensitive species lists, taxonomy.

Citation

Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium

http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3961&Itemid=5868

Rights

Kaasasoleva info põhjal http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

License

Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

Information withheld

Kaitsealuste liikide täpne asukoht

Digitised records

Looking up... the number of records that be accessed through the eBiodiversity portal. This resource was last checked for updated data on 24 Apr 2019. The most recent data was published on 24 Apr 2019.

Riiklik keskkonnaseire andmekogu KESE records

Usage statistics

Loading…