Võrumaa Säre, Võrumaa (eramaal asuv vaatlusala)

Tuulemetsa talu ala ja selle ümbrusesse jäävad rohumaad ning raiesmikud.