Valgamaa Jõgeveste, Valgamaa (eramaal asuv vaatlusala)

Vana Suurepeetri taluase, selle valdused. Oja, tiik, karjatatav puisniit, viljapõld, erinevad metsa- ja võsatukad.