Lääne-Virumaa Läsna, Lääne-Virumaa (eramaal asuv vaatlusala)

Läsna Loodustare Liigirikas eramaa: metsa osa on võimalik VEP; poollooduslik rohumaa; vee all olev maa (üleujutatud metsamaa).