Tartumaa Vilussaare, Tartumaa (eramaal asuv vaatlusala)

Vahi talu. Suur õue- ja vana õunaaia ala, samuti söötis ja osaliselt põõsastikuga endised niitmata põllualad ja metsaservad, kohati liigniiske,väiketiikidega, servas vanu lehtpuid,sees kuuski, leppa, kaske, ca 100 meetri pärast ka sooserv, väikeoja ja suure kraavi perved. Teede ääred, vahel haritud põld.