Harrastusteadus (ka kodanikuteadus, huviteadus; inglise keeles Citizen Science) on inimeste vabatahtlik panus teadusesse. Panuseks võib olla vaatluste tegemine, andmete talletamine või muu abistav tegevus. Tavaliselt on harrastusteadus seotud hobitegevusega: näiteks lindude vaatlemise, putukate kogumise, harrastusastronoomiaga.

Eestis on mitmeid organisatsioone ja ühendusi – näiteks Eesti Ornitoloogiühing ja Eesti Looduseuurijate Selts –, mis kasutavad harrastusteadlaste abi seireandmete või fenoloogiliste vaatluste kogumisel. Harrastusteadlaste panus laiendab elurikkuse uurimise haaret, aidates andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua.

Bioblitz on harrastusteadlastele suunatud üritus, mille eesmärgiks on kindlal ajavahemikul teha määratud alal nii palju loodusvaatlusi kui võimalik. Eestis on Bioblitzi korraldatud Tartu loodusfestivali ühe üritusena. 2018. aastal toimub Bioblitz esimest korda üle-eestilisena.