Keskkonnaseire eesmärk on saada ülevaade keskkonna seisundist ja selle pikaajalistest muutustest ning hinnata riiklike tegevus-, arengu- ja korralduskavade täitmise mõju keskkonnaseisundile ning selle muutustele.

eElurikkuse portaali on koondatud valik avalikult kättesaadavatest Keskkonnaseire Infosüsteemis KESE olevatest andmetest.

Keskkonnaseire projektid on eElurikkuses koondatud ühe andmeressursi alla.