Liigiatlased on mugav viis kuvada liikide levikuandmeid ja levikupildi muutumist rasterpõhjal. Eesti linnustikku on atlasemetoodikal kaardistatud kahe Eesti ja ühe Euroopa haudelindude levikuatlase raames. Viimase atlaseandmestiku kogumine ja kuvamine toimus PlutoF andmebaasi sisestatud linnuvaatluste põhjal.

Pesitsuskindluse koodid

0 - liiki kohati pesitsusajal ruudu piires;
v - võimalik pesitsemine: liiki kohati pesitsusajal talle pesitsemiseks sobivas biotoobis;
l - võimalik pesitsemine: kuuldi laulvat lindu või pesitsemisega seotud hüüdu pesitsusajal;
P - tõenäoline pesitsemine: kohati paari liigile pesitsemiseks sobivas biotoobis pesitsusajal;
T - tõenäoline pesitsemine: kindlal territooriumil registreeriti laulu vm. territoriaalkäitumist kahel päeval vähemalt ühe nädalase vahega;
M - tõenäoline pesitsemine: täheldati paarumiskäitumist või mängu;
K - tõenäoline pesitsemine: vanalind külastab arvatavat pesapaika;
R - tõenäoline pesitsemine: rahutu käitumine või hoiatushüüd tõenäolise pesa või poegade läheduses;
H - tõenäoline pesitsemine: püütud vanalinnul on haudelaik;
E - tõenäoline pesitsemine: pesa ehitamine või pesakoopa rajamine pesitsusajal;
HR - kindel pesitsemine: vanalind ründab, teeskleb vigast või käitub eemalemeelitavalt;
KP - kindel pesitsemine: leitud kasutatud samasuvine pesa või munakoored;
LP - kindel pesitsemine: äsja lennuvõimestunud (pesahoidjate) või udusulis (pesahülgajate) pesakond või poeg. NB! Hästi lendavad pojad võivad pärineda teisest ruudust!;
VP - kindel pesitsemine: vaatlejale ligipääsmatut asustatud pesa külastamas nähtud või pesal hauduv vanalind;
VT - kindel pesitsemine: roojapalli kandev või poegadele toitu viiv vanalind;
MP - kindel pesitsemine: munadega pesa;
PP - kindel pesitsemine: poegadega pesa.