Portaalis kuvatavad fotod pärinevad PlutoF platvormil hoitavatest avalikest andmebaasidest. Täname piltide autoreid, kuraatoreid, digiteerijaid, andmebaasistajaid suure töö ja võrratute ülesvõtete eest. Ilma teie ande ja usinuseta ei oleks Eestil nii ilusat elurikkuse portaali.

Jätkake samas vaimus!

Piltide autorid Veljo Runnel, Arved Bauer, Vello Liiv, Tõnu Kesküla, Villu Soon, Kadri Põldmaa.

Kui oleme kedagi unustanud või mingil moel ülekohut teinud siis palun teavitage meid sellest info@elurikkus.ut.ee.