Loodusvaatlus on looduses elava looma-, taime-, seeneliigi või mõne muu liigirühma tuvastamine ja selle kohta informatsiooni säilitamine. Iga vaatluse kohta tuleb üles märkida aeg, koht, vaadeldud liik (takson). Kui liiki kohapeal määrata ei õnnestu, võib abi olla jäädvustatud fotost, helisalvestused või videost. Selle põhjal saab hiljem määrangut täpsustada või teiste abiga liik ära määrata.

Tähtis on, et iga liik pandaks kirja nii täpselt kui võimalik - märgi juurde leiukoht (nt kraaviperv, põõsaalune, puutüvi, tiik, jõgi vms).

Portaalis elurikkus.ee kuvatud vaatlused pärinevad kas PlutoF andmesüsteemist või loodusvaatluste andmebaasist (LVA, Keskkonnaagentuur). LVA vaatlused jõuavad elurikkus.ee lehele läbi rahvusvahelise andmeportaali GBIF, seetõttu võib sisestamise ja kuvamise vahel olla päris ajavahe.

PlutoF süsteemi kaudu vaatluse lisamise kohta leiad meie lehelt detailsed juhised.

Head vaatlemist!