Loodusvaatlus on looduses elava looma-, taime-, seeneliigi või mõne muu liigirühma tuvastamine ja selle kohta informatsiooni säilitamine. Iga vaatluse kohta tuleb üles märkida aeg, koht, vaadeldud liik (takson). Tundmatu liigi või määrangu kahtluse korral oleks hea, kui vaatlusele on lisatud ka foto, video või heli.

Iga liigirühma määramine nõuab veidi erinevat lähenemist ja varustust. Iga liigirühma kohta on järgnevalt ära toodud tunnused, mis hõlbustavad määramist. Kui nendest lähtud, jõuad õige liigini kiiremini ja lihtsamini.

Tähtis on, et iga liik pandaks kirja nii täpselt kui võimalik - märgi juurde leiukoht (nt kraaviperv, põõsaalune, puutüvi, tiik, jõgi vms).

Head vaatlemist!