Eesti rahvuslikud seenekogud

Seente ja samblike kuivatatud eksemplare talletatakse Eestis neljas peamises kogus, neist suurimad kollektsioonid asuvad Tartus (Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis) ja väiksemad Tallinnas (Tallinna Botaanikaaias ja Eesti Loodusmuuseumis). Kõikide kogude peale kokku talletatakse seenekogudes ligikaudu 600 000 kuivatatud säilikut. Enamus seenekogudes hoitavatest materjalidest on kogutud Eestist, aga mahuka osa moodustavad ka endise NSVL territooriumilt kaasa toodud materjalid. Kaasajal on teadlased seeni-samblikke kaasa toonud kõikidelt mandritelt. Seente eluskultuuride kollektsiooni moodustavad seened, mida kasvavatakse agarsöötmel ja hoitakse elusana kontrollitud tingimustes.

Andmebaasistatud on üle 252 000 eksemplari, sealhulgas:

TAAM - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mükoloogia osakonna herbaarium

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi mükoloogia osakonna herbaarium (1950-2002 - Eesti Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi (ZBI), 2002-2005 - Eesti Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituudi herbaarium). Asutatud 1950.

Andmebaasistatud:
eksemplarid, tüüpeksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
Kreutzwaldi 5D, MÜ PKI mükoloogia osakond, 51014 Tartu, Eesti
Tel.: 7 311 895
E-mail: kuraator Kadri Pärtel (kadri.partel@emu.ee)

TAMM - Eesti Loodusmuuseumi mükoloogiline kogu

Eesti Loodusmuuseumi mükoloogiline kogu. Eesti Loodusmuuseumi kogudele pani aluse 1864. aastal rajatud Eestimaa Provintsiaalmuuseumist saadud kollektsioonid. Mükoloogilises kogus on arvel hinnanguliselt u 3000 eksemplari, neist vanimad pärinevad 19. sajandi teisest poolest. Mükoloogilisest kogust enamiku moodustab samblike ehk lihheniseerunud seente kogu. Samblikukogus arvel olevast üle 2700 herbaareksemplarist umbes 2000 on kogutud Eestist paljude eri Eesti teadlaste, harrastajate ja loodusmuuseumi töötajate poolt (Herbarium Estonicum). Üle 500 eksemplari on kogutud välismaalt, põhiliselt Skandinaaviast ja mujalt Euroopast (Herbarium Generale). Samblike eksikaatkogus (Herbarium Exsiccatae) on umbes 230 eksemplari. Lihheniseerumata seente kogusse kuulub ligikaudu 250 eksemplari.

Andmebaasistatud:
eksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
Toompuiestee 26, 10149, Tallinn, Eesti
E-mail: kuraator Marja-Liisa Kämärä (marja-liisa.kamara@loodusmuuseum.ee)

TALL - Tallinna Botaanikaaia herbaarium

Asutatud aastal 1962. Seentekogus on umbes 8000 seeneeksemplari. Suurema osa kollektsioonist, jahukasteliste (Erysiphaceae) sugukonna esindajad, on kogunud Tallinna Botaanikaaia endised töötajad Harry Karis ja Thea Normet Eestist, kuid ka Venemaa Euroopa osast, Siberist ja Kaug-Idast.

Samblikukogus on hinnanguliselt 40000 eksemplari, korrastatud ja andmebaasi on samblikest kantud 4900 eksemplari. Suur osa Eesti samblikke on kogutud lihhenoindikatsiooniliste välitööde käigus. Väga palju proove on kogunud Tallinna Botaanikaaia herbaariumi varasem kuraator Taimi Piin-Aaspõllu (03.09.1940–02.09.2012) Taimõri poolsaarelt Venemaa Arktikas.

Andmebaasistatud:
eksemplarid, tüüpeksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
Kloostrimetsa tee 52, 11913 Tallinn, Eesti
Tel.: 6 062 673
E-mail: kuraator Merlyn Pajur (merlyn.pajur@botaanikaaed.ee)

EAA - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi fütopatoloogiliste seente kogu

Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi fütopatoloogiliste seente kogu ehk E. Lepiku (Leppiku) kogu (1922-1952 - Tartu Ülikooli taimehaiguste kabineti, hiljem - botaanika kateedri, 1952-2005 - Eesti Põllumajanduse Akadeemia, hiljem - Eesti Põllumajandusülikooli taimekaitse instituudi seenekogu). Asutatud 1922.

23 000 eksemplari üle 9 000 seeneliigist, nendest suur osa Euroopas avaldatud eksikaatidena või tuntud mükoloogidelt saadud dublettidena (F. Petrak, K. Linkola, K. Starcs, A. Kirulis, E. Kari jt, E. Lepik). Kogus on ka F. Bucholtzi herbaarium, J.A. Bäumlerilt ostetud Ungari (Slovakkia) materjalid ning E. Lep(p)iku poolt 1920.-1940. aastail peamiselt Eestist kogutud seened. Viimasel poolsajandil Eestist lisandunud seened on kogunud peamiselt K. Kivi ja A.-L. Sõmermaa.

Andmebaasistatud:
eksemplarid, tüüpeksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
Kreutzwaldi 5D, MÜ PKI mükoloogia osakond, 51014 Tartu, Eesti
Tel.: 7 311 895
E-mail: kuraator Kadri Pärtel (kadri.partel@emu.ee)

TU(M) - Tartu Ülikooli loodusmuuseumi seene- ja samblikukogu

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi (TÜ LM) botaanika- ja mükoloogiamuuseumi seene- ja samblikukogud. Akronüüm TU on ühine kõigile TÜ LM botaanika- ja mükoloogiamuuseumi kogudele.

Samblikukogu asub Tartu Ülikooli botaanikaaias paiknevas hoones Lai tn 38. Hinnanguliselt kuulub kollektsiooni enam kui 75 000 samblikueksemplari, vanimad neist pärinevad 19. saj. lõpust. Samblikukogus hoitakse Eestist kogutud materjale (Herbarium Estoniae) ja mujalt maailmast kogutud materjale (Herbarium Generale) eraldi. Valdav enamus Eesti kollektsioonis säilitatavatest samblikest on kogutud 20. saj teisel poolel paljude erinevate teadusprojektide käigus. Samblike üldkogu kõige suurem ja väärtuslikum osa – ligikaudu 20 000 eksemplari – on kaasa toodud Eesti teadlaste ekspeditsioonidelt Venemaa Kaug-Idas ja Baikali ümbruses. Märkimisväärne on ka Austraalia, Uus-Meremaa ja Paapua Uus-Guinea enam kui 3500 eksemplarist koosnev kollektsioon. Samblikukogus talletatakse 65 liigi või liigisisese taksoni tüüpeksemplari.

TÜ LM seenekogu vanem osa (peamiselt lehikseened) deponeeriti 1969. a EMÜ seenekogusse (TAAM). Kollektsiooni enam kui 11 000 eksemplari põhiosa kogusid Kuulo Kalamees ja tema üliõpilased 1958-1969. Alates 2000. aastast kogutud materjali talletatakse Tartu Ülikooli ruumides Ravila 14A. Viimastel aastatel on TÜ LM seenekogu jõudsalt täienenud tänu ekspeditsioonidele maailma eri paigus. Viimase paari aasta jooksul on siia deponeeritud 12 uue liigi tüüpeksemplarid.

Andmebaasistatud:
eksemplarid, tüüpeksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
E-mail: kuraator Ave Suija (ave.suija@ut.ee)Andmebaasiga seotud tehnilised küsimused:
E-mail: PlutoF platvormi kasutajatugi (support@plutof.ut.ee)

Konsultandid mükoloogia ja lihhenoloogia alal:
E-mail: Urmas Kõljalg (urmas.koljalg@ut.ee)