Eesti rahvuslikud loomakogud

Loomakogude andmebaas koondab Eesti Maaülikooli kogude osakonna putukate kollektsioon (IZBE), Eesti Loodusmuuseumi zooloogilistes kogudes (TAMZ) ja Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi kollektsioon (TUZ) talletatud eksemplaride andmeid ning selle valmimisel osalesid Eesti Maaülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja Tartu Ülikooli töörühmad.

Andmebaasistatud on üle 600 000 eksemplari, sealhulgas:

  • IZBE: 196 450 eksemplari
  • TAMZ: 136 009 eksemplari
  • TUZ: 264 000 eksemplari
  • RR, TT, AA: 80 eksemplari erakollektsioonidest

IZBE - Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi entomoloogiline kogu

Põhiliselt entomoloogiline kollektsioon Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi zooloogia osakonna juures.

Tekkis koos TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi (ZBI) asutamisega 1948. aastal, mil instituudi zooloogiasektorile anti üle Eesti Loodusuurijate Seltsi zooloogilised kogud. Seetõttu sisaldab IZBE ka mitut suuremat või väiksemat nn baltisaksa kollektsiooni (n W. Peterseni, G. Flori, F. Sintenise kollektsioonid). Tänapäeval sisaldab kollektsioon kokku umbes 850 000 säilikut, millest 95% on putukaid. Kollektsioon on jagatud kümnesse alamkogusse: Collectio Insecta Generale ja üheksa personaalkogu. Materjali on kogutud üle kogu maailma. IZBE-s säilitatakse 327 holotüüpi ja/või lektotüüpi ning üle 3000 paratüübi. Osa materjali on määratud tippspetsialistide poolt maailmas, see annab materjalile olulise lisaväärtuse. Viimastel aastatel on materjali vahetus ja vastastikkune laenutus toimunud üle 30 institutsiooni ja erakogujaga Ameerikast, Aasiast ja Euroopast. On korraldatud kogumisekspeditsioone Austraalias, Peruus, Nikaraaguas, Ugandas, Lõuna-Aafrikas, Gruusias, Usbekistanis, Jaapanis ja mitmel pool Euroopas. Kogus säilitatakse Eesti putukaseireprojektide materjale ("Eesti ööliblikate seire" ja "Eesti Malaise püüniste projekt").

Andmebaasistatud:
eksemplarid, tüüpeksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
Kreutzwaldi 5D, 51014 Tartu, Eesti
Tel.: 7 311 887
E-mail: kuraator Olavi Kurina, Ph.D. (olavi.kurina@emu.ee)

TAMZ - Eesti Loodusmuuseumi zooloogiline kogu

Kollektsioon sai alguse 1864. aastal rajatud Eestimaa Provintsiaalmuuseumi zooloogilistest kogudest. 1941. aastal moodustati provintsiaalmuuseumi loodusteaduslike museaalide baasil eraldiseisev muuseum, mille praeguseks nimeks on Eesti Loodusmuuseum.

Eesti Loodusmuuseumi zooloogilistes kogudes on u 130 000 eksemplari. Vanimad eksemplarid on linnutopised, mis pärinevad 19. sajandi keskpaigast. Tolleaegsete ornitoloogiliste kogude koostajateks olid Baltimaade ornitoloogia rajajad Valerian Carl Michael Russow, Paul Wasmuth jt. Ornitoloogiline ning ooloogiline kogu hõlmab enamikku Eestis pesitsevatest liikidest. Imetajate kogus on esindatud enamik Eestis elavatest imetajaliikidest. Molluskikodade, korallide ja okasnahksete kogu koosneb maailma erinevatest troopilistest meredest ja ookeanidest pärit liikidest. Märgpreparaatide kogu sisaldab nii selgrootuid, roomajaid, kahepaikseid kui kalu.

Entomoloogilised kogud sisaldavad ligi 109 000 eksemplari, millest enamiku moodustab Eestist kogutud materjal. Muuseum talletab Günther-Friedrich Reindorffi (5500 eksemplari), Mati Metsaviiru (üle 10 000 eksemplari), Valentin Soo (20 000 eksemplari), Tiit Marnoti (12 000 eksemplari) entomoloogilised kollektsioonid.

Andmebaasistatud:
eksemplarid, tüüpeksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
Toompuiestee 26, 10149, Tallinn, Eesti
E-mail: zooloogia kuraator Lennart Lennuk (lennart.lennuk@loodusmuuseum.ee)
E-mail: entomoloogia kuraator Aare Lindt (aare.lindt@loodusmuuseum.ee)
E-mail: entomoloogia kuraator Uno Roosileht (uno.roosileht@loodusmuuseum.ee)

TUZ – Tartu Ülikooli loodusmuuseumi zooloogiline kogu

TÜ Loodusmuuseumis säilitatakse Eesti vanimaid zooloogilisi eksemplare, mis pärinevad aastatest 1803-1809 ning on kogutud tolleaegse looduskabineti juhataja G.A.Germanni poolt. Zooloogiamuuseumis, mis asutati 1822. aastal säilitatakse praegu ligikaudu 283 000 nõuetele vastavalt prepareeritud eksemplari. Umbkaudu 250 000 eksemplari on prepareerimata entomoloogilist materjali, seda säilitatakse vatikihtidel. Tüüpeksemplare on peamiselt entomoloogilistes kogudes ca 500. Kollektsioonid, mille materjal on kogutud peamiselt Palearktise põhjaosast ja vähemal määral mujalt maailmast jagunevad põhijoontes järgmiselt: imetajate nahad – 2123 eksemplari, lindude nahad – 8275 eksemplari, alamad vertebraadid (ehk kalad, kahepaiksed, roomajad) nii kuiv kui märgmaterjal – 1708 eksemplari, ooloogilised kogud – 15 914 eksemplari, osteoloogilised kogud – ca 60 000, malakoloogilised kollektsioonid – ca 82 700 eksemplari, entomoloogilised kollektsioonid – ca 110 000 eksemplari. Ligikaudu viis tuhat isendit on eksponeeritud kolmes ekspositsioonisaalis. Muuseumi kollektsioone kasutatakse nii kohalike kui välisuurijate poolt.

Andmebaasistatud:
eksemplarid, tüüpeksemplarid, fotoga eksemplarid.

Kontaktid:
Vanemuise tn 46, 51014 Tartu, Eesti
Tel.: 7 375 833
E-mail: kuraator Villu Soon (villu.soon@ut.ee)
E-mail: selgroogsete kollektsioonide kuraator Andrei Miljutin (andrei.miljutin@ut.ee)

RR – Rünno Reinu entomoloogiline kollektsioon

TT - Tõnu Talvi erakollektsioon

Kontaktid:
Viidu, Saaremaa, Eesti

AA - Allan Selin’i erakollektsioon

Kontaktid:
Kuldvitsa tee 26, Maardu, Harjumaa, EestiAndmebaasiga seotud tehnilised küsimused:
E-mail: PlutoF platvormi kasutajatugi (support@plutof.ut.ee)