Avalike vaatlusalade korraldamise toetust saab taotleda 10. maini

05-05-2021

Loodusvaatluste maraton toimub sel aastal juba neljandat korda. Toimunud maratonide statistika järgi külastasid huvilised rohkem neid avalikke vaatlusalasid, kus vaatlusvõimalusele lisaks toimus mõni loodusharidusliku sisuga sündmus nagu näiteks juhendatud retk või ööliblikate vaatlus.

Avaliku vaatlusala korraldamine, liigiekspertide leidmine, inimeste teavitamine ja kõik muu kaasnev nõuab panustamist. Korraldamisprotsessi toetamiseks on võimalik taotleda toetust. Uuendusena saab sel aastal toetust küsida ka vaatlusandmete põhjal populaarteadusliku artikli või (üli)õpilastöö kirjutamiseks. Toetuse suurus on kuni 150€.

Toetust on võimalik taotleda, kui

  • vaatlusalal toimub avalikkusele suunatud sündmus või tegevus. Palume jälgida kehtivaid riiklikke nõudeid ürituste korraldamiseks. Võimalusel palume tegevuste kirjeldust nii Covid-19 piiranguteta kui piirangutega variandi jaoks. (Kontaktsete sündmuste alternatiivina on võimalik teha näiteks videolülitusi, blogi jms.)
    või
  • vaatlusandmeid kasutatakse uurimistöös või populaarteaduslikus töös (õpilasuurimistöö, bakalaureusetöö, populaarteaduslik artikkel, võimalus siduda teadustööga). Nõutav on täpsem visioon ja/või töö avaldamise nõusolek ajakirjalt, kokkulepe õpetajaga, kooli/ülikooliga.

Toetuse taotlemiseks kirjuta ala registreerimisvormi lisaks:

  1. Milliste tegevuste korraldamiseks soovid toetust taotleda? Soovitav toetuse summa (max 150€).
  2. Kirjelda lühidalt varasemat kogemust looduse tutvustamisel, loodushariduslike vm sündmuste korraldamisel.
  3. Millist asutust või organisatsiooni toetuse taotlemisel esindad. (Toetuse saamiseks sõlmitakse asutuse või organisatsiooniga leping.)

Kui plaanid vaatlusalalt saadavaid andmeid kasutada (üli)õpilastöö või populaarteadusliku artikli vormistamiseks, siis kirjelda töö/artikli sisu, avaldamise vormi (õpilastöö, bakalaureusetöö, artikkel ajalehele/ajakirjale), eeldatavat valmimisaega, juhendaja nime (õpilas- ja üliõpilastööde puhul).

Toetust on võimalik taotleda kuni 10. mai 2021. Toetuse määramisest või mittemääramisest teavitatakse taotlejaid hiljemalt 12. mail e-kirja teel. Oma vaatlusala saab kirja panna siin.

Kui oled oma vaatlusala juba registreerinud, aga toetuse taotlemise osa jäi täitmata, siis saada taotluse sisu e-kirjaga margit.hirv@ut.ee.