Kuidas vaatlusmaratoni jaoks sobiv ala leida?

27-05-2021

Loodusvaatluste maraton toimub 2021. aastal neljandat korda. Üle kogu Eesti kaardistatakse erinevates paikades elurikkust 12. juuni keskpäevast 13. juuni keskpäevani. 24-tunnine ajavahemik võimaldab märgata ka öise eluviisiga organisme. Maratoni arvestusse lähevad kirja eelnevalt registreeritud alade liigid.

Inimeste motivatsioon vaatlusmaratonil osaleda on erinev – kas on huvi kaardistada oma kodupaiga elurikkust, uurida mõne avaliku puhkemetsa loodusväärtust või anda oma panus puudulikult dokumenteeritud elurikkusega piirkonna uurimisse. Mõned soovivad lihtsalt looduses kasulikult aega veeta ja ühildavad looduse vaatlemise mõnel avalikul matkarajal käimisega.

Millest maratoni ala valikul lähtuda? Ala valik sõltub sellest, kas plaanid korraldada avaliku vaatlusala või soovid enda eramaal ise vaatlusi teha. Avaliku vaatlusala puhul on oluline, et see oleks ligipääsetav ja et seal oleks inimestel piisavalt ruumi, et ringi liikuda ja erinevaid liike märgata. Kui su vaatlusalal on abiks liigiekspert, kes aitab õuetelgi all liike määrata, siis mõtle läbi, kas alale saab telgi püsti panna. Looduskaitsealal kooskõlasta oma sündmus ka kaitseala valitsejaga.

Milline ala sobib maratoni vaatlusalaks? Sisuliselt võib liike vaadelda ükskõik millisel alal, tähtis on, et see tegevus on sihipärane ja täidab ala registreerinud loodushuviliste eesmärke. Kui maratoni käigus loodetakse ka võimalikult paljusid liike tundma õppima ja oluline on hariduslik aspekt, siis sobiks vaatlusalaks näiteks koduaed, kooliümbrus, kohalik park, looduskaitseala, veekogu ja selle kaldapiirkond, mets, looduslik niit.

Kui alale jääb mitmeid erinevat tüüpi elukohti – mets, niit, jõgi jne, siis on võimalik rohkem erinevaid liike kohata. Võimalik on ka hoopis teine lähenemine: vaatlusala võibki olla vaeste elutingimustega, millega on kohanenud vaid vähesed liigid. Nõnda võib uurida ka inimtegevuse mõju elurikkusele.

Kui korraldad avaliku vaatlusala, kuhu võivad ka teised huvilised vaatlusi tegema tulla, siis võiksid selle piiritlemisel ja kirjeldamisel lähtuda sellest, et ala oleks looduses lihtsalt üles leitav. Kellegi teise eramaal vaatluste tegemiseks küsi maaomaniku nõusolekut.

Kui suur peab vaatlusala olema? Vaatlusala minimaalne ega maksimaalne suurus ei ole piiritletud. Oluline on ala piiritlemisel meeles pidada, et maratoni arvestuse lähevad ainult eelregistreeritud alal tehtud vaatlused. Mida rohkem erinevat tüüpi elukohti (veekogu, niit, mets jne) alale jääb, seda rohkem erinevaid liike on võimalik kohata.

Liiga väikese vaatlusala puhul on oht, et nutiseadmega vaatluse sisestamisel läheb vaatlus ala piiridest välja. Seda saab vältida, kui vaatlused arvutist sisestad.

Vaatlusala saad kirja panna hiljemalt 4. juunil. Vaata lisaks https://elurikkus.ee/lvm/registreeritud-vaatlusalad.
Maratonil saab osaleda ka mõnel avalikul vaatlusalal vaatlusi tehes. Kõik vaatluspaigad leiad https://elurikkus.ee/lvm/2021

Loodusvaatluste maraton toimub 12.–13. juunil 2021. Sündmus on osa seitsmendast Loodusfestivalist, mis sel aastal toimub 7.–13. juunil.